fbpx skip to Main Content
Het Bestuur

Stichting De Molkfabryk is op 13 oktober 2016 opgericht met het doel om de uit 1869 daterende zuivelfabriek aan de Burgumerdaam te verbouwen tot een broeinest voor denkers, doeners en belevers. Het projectgebied omhelst 22.000 vierkante meter, hiervan is ongeveer twee derde bebouwd en geschikt voor herbestemming.

Dirk Bruinsma
Dirk is eigenaar van de culturele onderneming De Spektakel Makker en werkt als theaterproducent en -regisseur voor verschillende grote culturele instellingen in het noorden. Daarnaast heeft hij een vaste aanstelling als artistiek leider bij het locatietheater gezelschap Peergroup, gevestigd in het Drentse Donderen. Binnen Stichting De Molkfabryk bekleedt Dirk de functie van voorzitter.

Mail Dirk

Jan Arnoldus Boom
Jan Arnoldus is oprichter en eigenaar van technisch adviesbureau BOOM dat is gespecialiseerd in begeleiding bij verbouw- en nieuwbouwprojecten, klimaatsystemen, maken van meerjarenbegrotingen en beheer en onderhoud van gebouwen. Hij bekleedt de functie van penningmeester van Stichting De Molkfabryk

Mail Jan Arnoldus

Hans Schaeffer
Hans werkt als hoofd van de vakgroep bouwkunde op de NHL Stenden Hogeschool en is directeur van Hans Schaeffer Bouwkundig Ingenieursbureau. Hans Schaeffer Bouwkundig Ingenieursbureau is een landelijk werkend bouwtechnisch adviesbureau dat aan bedrijven en particulieren diensten levert. Hans bekleedt de functie van secretaris binnen Stichting De Molkfabryk.

Mail Hans

voorzitter Dirk Bruinsma:

“Wij willen mensen bij elkaar brengen in een bruisende en creatieve omgeving. In ons broeinest is er ruimte voor iedereen om elkaar te ontmoeten, plannen te ontwikkelen of activiteiten te organiseren.”

Visie Stichting De Molkfabryk

Stichting De Molkfabryk wil een groene ontmoetingsplaats zijn voor mensen waar food, cultuur, zorg en business centraal staan en waar sociale cohesie en actieve participatie de schakel vormt tussen deelnemers en activiteiten.

Missie Stichting De Molkfabryk

Stichting De Molkfabryk wil vooruitstrevende denkers en doeners bij elkaar brengen, wil talenten uit de regio een podium bieden om zich verder te ontwikkelen en wil startende ondernemers op weg helpen om op die wijze Burgum op de kaart te zetten als inspirerende en unieke groeiregio. Wij geloven in de kracht van plezier. Het stimuleert mensen om te participeren en terug te komen, zich te verbinden.

Back To Top