fbpx skip to Main Content

Subsidie ontvangen van LEADER Noordoost Fryslan

Stichting De Molkfabryk heeft € 150.000,- subsidie ontvangen van LEADER Noordoost Fryslân voor de verbouw van het Directiegebouw. Het deel van de fabriek dat direct aan de Burgumerdaam ligt en waar vroeger de melkontvangst was. In het Directiegebouw is al een repetitiestudio gebouwd waar Cultuurlab Het Achterland, ModèstoDûns Friesland, Iepenloftspul Burgum en Swingkoor Burgum gebruik van maken. 

LEADER wordt verstrekt door SNN in opdracht van de Provincie Friesland en de Europese Unie en is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie in Noordoost Fryslân. Projecten die een positieve bijdrage leveren aan de plattelandsontwikkeling en zo de kansen die er liggen optimaal benutten, komen in aanmerking voor subsidie.

Nu we subsidie hebben ontvangen kunnen we los! En dat zijn we dan ook meteen gaan doen. We hebben subsidie ontvangen voor de begane grond, de eerste verdieping én voor de gevel aan de Bergumerdaam. Vorig jaar heeft NHL Stenden studente Yasmin Veenstra een schets gemaakt van de gevel, die geeft goed weer hoe de gevel er uit zou kunnen komen te zien. We zijn de plannen voor de gevel aan het uitwerken. Een ding is zeker: het wordt een hele verbetering!

Het is verder een drukte van jewelst in het Directiegebouw op het moment. Met name op de eerste verdieping. Daar zijn we voor twee nieuwe ondernemers begonnen met de verbouw. De vloer is gestort, de muren zijn gereinigd en opgeknapt, er is een balustrade geïnstalleerd, muren en plafond worden aangepakt, verwarming geregeld, nieuwe trappen geïnstalleerd, muren doorgebroken, er wordt volop geverfd, toiletten geplaatst en ga zo maar door. Binnenkort maken we officieel bekend wie de nieuwe huurders zijn, houdt dus onze socials en website goed in de gaten.

Heb je ook een goed idee voor deze regio en zoek je subsidie? Neem dan eens een kijkje op de website van SNN (https://www.snn.nl).

Credits: De schets van de gevel van het Directiegebouw is gemaakt door Yasmin Veenstra, voormalig studente NHL Stenden Hogeschool (Bouwkunde).

Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Schets Van De Gevel Van Het Directiegebouw Van De Molkfabryk
Schets Van De Gevel Van Het Directiegebouw Van De Molkfabryk Subsidie Ontvangen Van LEADER Noordoost Fryslân Leader Subsidie Logo's
Back To Top